Реализирани проекти


Покривен ФЕЦ за собствени нужди 170 kW

Покривен ФЕЦ за продажба 40 kW

Покривен ФЕЦ за продажба на преференциална цена 30 kW

Покривен ФЕЦ 30 kW на метална конструкция 

До момента компанията е изградила и въвела в експлоатация над 400 обекта с обща инсталирана мощност над 10 MW. 


Нашите възложители